Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

Branżowa szkoła I Stopnia

Zdobądź kwalifikacje zawodowe i zacznij zarabiać. Od września Szkoła Branżowa

Liceum Ogólnokształcące

Nie wiesz jeszcze co chcesz robić w przyszłości - przygotuj się na studiowanie i zdaj maturę.

Technikum zawodowe

Dobre kwalifikacje zawodowe i matura. Technikum umożliwi Ci to wszystko.

Szkoła podstawowa

Miałeś trudności w szkole, pomożemy Ci, ucz się i praktykuj do przyszłego zawodu.

 

Ostatnie NewsY

28

Marz.

Konkurs fryzjerski dla uczniów!
Dnia 3 kwietnia odbędzie się w naszej szkole konkurs fryzjerski
p.n. "Witaj wiosno". Zadaniem uczestników będzie przygotowanie fryzury, makijażu i stylizacji, do których inspiracją będzie zbliżająca się wiosna. ...


20

Marz.

Dzień Otwarty Szkoły
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą szkoły, a szczególnie uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej, na Dni Otwarte Naszej Szkoły,16 Maja w godzinach od 10.00 do 14.00.
W programie: pokaz barmański, degustacja potraw, występ szkolnego kabaretu, stylizacja fryzur, prezentacja kierunków kształcenia i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!!


18

Marz.

Zajęcia profilaktyczne
Nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez kielecką Strażą Miejską. Tematyka spotkania była bardzo ciekawa: "Zachowania ryzykowne - HIV/AIDS"
Młodzież z zaciekawieniem słuchała prelekcji i włączała się do dyskusji. 

 
4

Stycz.

Propozycje atrakcyjnych kursów
Zapraszamy uczniów szkół AWANS do wzięcia udziału w projekcie „Z AWANSem na rynek pracy”.

Nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0016/18

Okres realizacji: 02.01.2019-30.04.2020
Przewidziane formy wsparcia:
- doradztwo indywidualne i grupowe
- kursy
- panel dyskusyjny z pracodawcami
- staże (z wynagrodzeniem dla uczestnika)

17

Listop.

Dobiega końca drugi wyjazd zagraniczny w ramach realizowanego przez nasze szkoły projektu „Praktyczna nauka zawodu w Europie” projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035777. W ramach przedsięwzięcia odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne - w kwietniu do Irlandii oraz w listopadzie do Włoch. 30 uczniów odbyło dwutygodniowe praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Jakość Nauczania

 

 

 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach jest organem prowadzącym Niepubliczne Szkoły dla Młodzieży z uprawnieniami szkół publicznych.
W budynkach przy ul. Helenówek 2 i 4 w Kielcach uczy się obecnie młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej szkoły I stopnia , SP z klasami przysposabiającymi do pracy, Liceum Ogólnokształcego, Technikum

 

Czytaj więcej...

Nasze Atuty

 • Nauka bezpłatna,
 • Święt­nie wyposażone pracownie,
 • Wspani­ała, doświad­c­zona kadra nauczycielska,
 • Indy­wid­u­alne pode­jś­cie do ucznia,
 • Prak­tyki u pra­co­daw­ców i w cechu rzemiosł z którym szkoła blisko współpracuje,
 • Możli­wości rozwi­ja­nia zainteresowań,
 • Możli­wość zdoby­cia dodatkowych umiejęt­ności i kwal­i­fikacji dzięki szkole­niom i kursom,
 • Wyna­grodze­nie miesięczne za prak­ty­czną naukę zawodu,
 • Praktyki zagraniczne,
 • Nauka jednozmianowa!,
 • Klasy do 22 osób,
 • WiFi na terenie całej szkoły.

O nas

 

Firma

 

 • Stowarzyszenie
 • Regulaminy i statuty
 • RODO

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.