Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

RODO : Inspektor Ochrony Danych, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka Prywatności


§1. Postanowienia wstępne

1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.szkoly-kielce.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

• Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

§2. Przetwarzanie danych osobowych

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży z siedzibą w Kielcach, ul. Helenówek 2 i 4, tel.345-28-32.
1. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) realizacji usług wybranych przez Użytkowników (zapisanie się do wybranej szkoły, skorzystanie z oferty kursów). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
c) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

4. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
5. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
b) wysyłania za pośrednictwem e-mail do Użytkownika informacji o ofercie kursów i innych form edukacji-do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
c) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
7. ŚSnRAZiPM nie przekazuje danych podmiotom trzecim.
8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
9.Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Informacje dotyczące Plików Cookies
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

O nas

 

Firma

 

  • Stowarzyszenie
  • Regulaminy i statuty
  • RODO

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.