Projekt "Kursy i staże drogą do AWANSu"

„Kursy i staże drogą do AWANSu”. Umowa nr RPSW.08.05.01-26-0014/16. Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 140 uczniów (w tym 64 kobiet).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie zdolności do zatrudnienia młodzieży na lokalnym rynku pracy, uczącej się w szkołach określonych jako szkoły AWANS z Kielc, Jędrzejowa, Końskich, Pińczowa i Skarżyska-Kamiennej

W ramach projektu uczniowie mają zapewnione:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe
- kursy:

1. Operator koparko-ładowarki

2. Spawacz metodą MAG

3. Organizator imprez biznesowych z prawem jazdy kat.B

4. Kelner - barman

5. Wizaż – stylizacja

6. Księgowość w małej firmie
- staże