Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

Technik logistyk

Czas trwania nauki:


4 lata - dla absolwentów Gimnazjum.
5 lat - dla absolwentów Szkoły Podstawowej

 

Kwalifikacje:


SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

 

Nauczysz się m.in.:

 

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami;
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzania gospodarką odpadami;
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 

Możliwości zatrudnienia:


Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym.

 

Wykaz przedmiotów:

 

 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • Język obcy w logistyce
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Usługi transportowo-spedycyjne
 • Obsługa jednostek zewnętrznych
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
W programie nauczania dla zawodu technik logistyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia i matematykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.

 

O nas

 

Firma

 

 • Stowarzyszenie
 • Regulaminy i statuty
 • RODO

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.