Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

Technik ekonomista

Nauczysz się m.in.:

− stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
− obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
− sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
− posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
− ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
− prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
− prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
− sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
− obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
− organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
− stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.Kwalifikacje:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


Będziesz mógł pracować m.in. w:
Biurze rachunkowym
Firmach na stanowisku księgowego
Bankach
Firmach zajmujących się finansami (np.: Fundusze Inwestycyjne)
we własnej firmie rachunkowejWykaz przedmiotów:
Przedmioty ogólnokształcące
Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
Statystyka i analiza ekonomiczna
Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
Rachunkowość finansowa
Działalność przedsiębiorstwa
Kadry i płace
Biuro rachunkowe

Praktyka zawodowa

O nas

 

Firma

 

  • Stowarzyszenie
  • Regulaminy i statuty
  • RODO

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.