Niepubliczne Szkoły na Helenówku

Szkoły Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

 

Technik budownictwa

Czas trwania nauki:


4 lata - dla absolwentów Gimnazjum.
5 lat - dla absolwentów Szkoły Podstawow

Kwalifikacje:
Uczeń po skończeniu szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu maturalnego

 

Ukończenie technikum:

 

 • • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • • daje możliwość kształcenia w szkole policealnej oraz na uczelniach wyższych (wymagana matura)

 

Ponadto oferujemy:


• naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
• możliwość kształcenia za granicą (Anglia, Irlandia, Hiszpania, Włochy) w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych
• zajęcia dodatkowe
• koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
• koło wolontariatu
• sekcje sportowe
• kursy zawodowe
• udział w programach EFS
• zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
• doradztwo zawodowe

Będąc naszym uczniem masz możliwość skorzystania z BEZPŁATNYCH kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i zwiększających szanse na rynku pracy m.in. kurs prawa jazdy kat. B, kurs spawacza

 

Wybierając kierunek Technika Budownictwa

 

Nauczysz się m.in.:
- wykonywania określonych robót budowlanych
- organizowania i kontrolowania robót związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy
- organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu
surowego i robót wykończeniowych
- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem
obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
- sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji
przetargowej.

 

Kwalifikacje:


BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich..
BUD.14. Organizacja i kontrolola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Będziesz mógł pracować m.in. w:

 

 •  firmach budowlanych
 •  biurach projektowych
 •  państwowym nadzorze budowlanym
 •  administracji budynków

 

Wykaz przedmiotów:

 

 • Przedmioty ogólnokształcące
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia budownictwa
 • Podstawy projektowania
 • Konstrukcje budowlane
 • Instalacje budowlane
 • Kosztorysowanie
 • Organizacja robót budowlanych
 • Eksploatacja obiektów budowlanych
 • Język obcy zawodowy
 • Nowoczesne technologie budownictwa
 • Praktyka zawodowa

O nas

 

Firma

 

 • Stowarzyszenie
 • Regulaminy i statuty
 • RODO

 

 


 

Odwiedź też strony powyżej.